Hüküm ve Koşullar

Son güncelleme: 11 Ekim 2022

Hizmetimizi kullanmadan önce lütfen bu hüküm ve koşulları dikkatle okuyun.

Yorum ve Tanımlar

Yorum

İlk harfin büyük harfle yazıldığı sözcükler aşağıdaki koşullarda tanımlanmış anlamlara sahiptir. Tekil ya da çoğul olarak göründüklerinden bağımsız olarak aşağıdaki tanımlar aynı anlama sahiptir.

Tanımlar

Bu Hüküm ve Koşulların amaçları:

 • Bağlı kuruluş, bir taraf tarafından denetlenen, denetlenen veya ortak denetim altında bulunan, &kota;kontrol&kota; %50 veya daha fazla hisse sahibi, hisse senedi faizi veya yönetici veya diğer otoritelerin seçimi için oy hakkı olan diğer menkul kıymetler anlamına gelen bir varlık anlamına gelir.

 • Ülke şu anlamlara geliyor: Türkiye

 • Şirket (tırnak&ı olarak anılır;Şirket&kotu;, &tırnak;, &tırnak; veya &tırnak; ya da &tırnak; veya Kota; İşbu Sözleşmede) 192.168.1.1 I.I - 192.168.I.I

 • Cihaz; bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Hizmete erişebilen tüm aygıtlar anlamına gelir.

 • Service refers to the Website.

 • Terms and Conditions (also referred as "Terms") mean these Terms and Conditions that form the entire agreement between You and the Company regarding the use of the Service. This Terms and Conditions agreement has been created with the help of the TermsFeed Terms and Conditions Generator.

 • Üçüncü Taraf Sosyal Medya Hizmeti, Hizmet tarafından görüntülenebilen, eklenebilen veya kullanılabilir hale getirilebilen üçüncü bir tarafın sağladığı tüm hizmet ve içerikler (veri, bilgi, ürün veya hizmetler dahil) için kısaltmadır.

 • Web sitesi, 192.168.I.I. - Ağ Yöntemine http://19216811.info.tr/

  adresinden erişilebilir
 • Siz, Servis'e, şirkete veya Hizmete uygun şekilde erişen veya bu hizmeti kullanan diğer herhangi bir tüzel kişiliğe bireysel erişim veya kullanım anlamına gelir.

Onay

Bunlar, bu Servisin kullanımını ve Siz ve Şirket arasındaki sözleşmeyi düzenleyen Hüküm ve Koşullardır. Bu Hüküm ve Koşullar, Servisin kullanımıyla ilgili tüm kullanıcıların haklarını ve yükümlülüklerini belirler.

Bu Hüküm ve Koşulları kabul etmeniz ve yerine getirmeniz koşuluyla hizmete erişiminiz sağlanmıştır. Bu Koşullar, Hizmete erişen veya bu hizmeti kullanan tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve diğerleri için geçerlidir.

Hizmete erişerek veya hizmeti kullanarak, bu Hüküm ve Koşullar'a bağlı olmayı kabul etmiş olursunuz. Bu Hüküm ve Koşulların hiçbirini kabul etmiyorsanız, Hizmete erişemeyebilirsiniz.

18 yaşın üzerinde olduğunuzu temsil ediyorsunuz. Şirket, 18 yaşın altındaki kimsenin Servisi kullanmasına izin vermiyor.

Hizmete erişiminiz ve bu Hizmeti kullanmanız, Şirketin Gizlilik İlkesi'ni kabul etmenize ve uyumluluğunuza tabidir. Gizlilik Politikamız, Uygulama veya Web Sitesini kullandığınızda kişisel bilgilerinizi toplama, kullanma ve ifşa etme konusundaki ilkelerimizi ve prosedürlerimizi açıklar ve gizlilik haklarınız ve yasaların sizi nasıl koruduğu hakkında bilgi verir. Lütfen Gizlilik Politikamızı okuyun

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by the Company.

The Company has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that the Company shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with the use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

We strongly advise You to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that You visit.

Termination

We may terminate or suspend Your access immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if You breach these Terms and Conditions.

İşten çıkarma işleminden sonra, Hizmeti kullanma hakkınız hemen sona erer.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Meydana gelebilecek zararlara rağmen, Şirketin ve bu Hükümlerin herhangi bir hükmü altındaki sağlayıcılarının tüm sorumluluğu ve bunlara ilişkin özel ilacınız, Hizmet aracılığıyla bir şey satın almadıysanız 100 ABD Doları veya Hizmet aracılığıyla sizin tarafınızdan ödenen miktarla sınırlandırılacaktır.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde şirket veya tedarikçiler, herhangi bir özel, kaza, dolaylı ya da sonuç niteliğindeki zarar ziyan (kazanç kaybı, veri kaybı ya da diğer bilgiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan), kişisel zarar, Hizmet, üçüncü taraf yazılımı ve/veya Hizmet ile kullanılan üçüncü taraf donanımının kullanımı ya da kullanımıyla ilgili herhangi bir şekilde veya bu Koşulların herhangi bir hükmü nedeniyle arızalanması halinde dahi, Şirket veya tedarikçisinin bu tür hasarların ortaya çıkamaması ve bunların zararları ile ilgili herhangi bir nedenle sorumlu tutulamaz.

Bazı eyaletlerde dolaylı veya sonuç niteliğindeki zarar ziyan nedeniyle zımni garantilerin hariç tutulmasına veya yükümlülüklerin sınırlandırılmasına izin verilmez. Başka bir deyişle, yukarıdaki sınırlamalardan bazıları uygulanamaz. Bu ülkelerde, her partinin sorumluluğu yasanın izin verdiği en yüksek dereceyle sınırlandırılacaktır.

&çık;AS IS" ve quot;&KULLANILABİLİR OLARAK; Yasal Uyarı

Servis Size sağlandı&r;AS IS" ve kota;AS AVAİLABLE" ve hiçbir garanti garantisi olmadan tüm kusur ve kusurlarla. Yürürlükteki yasalar çerçevesinde izin verilen maksimum ölçüde, şirket, kendi adına ve Bağlı Kuruluşları ve ilgili lisans sahipleri ve hizmet sağlayıcıları adına, açık, zımni, yasal veya başka bir şekilde, hizmete açık, zımni tüm garantiler, belirli bir amaca uygunluk, unvan ve hak ihlali olmama ve satış, performans, kullanım veya ticaret uygulaması şeklinde ortaya çıkabilecek garantiler de dahil olmak üzere, tüm garantileri açıkça reddeder. Yukarıda bahsedilen koşullarla sınırlama olmadan, Şirket hiçbir garanti veya taahhüt sunmaz ve Servisin gereksinimlerinizi karşılayacağı, istenen herhangi bir sonucu elde edeceği, uyumlu olacağı veya diğer yazılım, uygulama, sistem veya hizmetlerle çalışacağı, kesintisiz çalışacağı, herhangi bir performans veya güvenilirlik standardını karşılayacağı veya hataların veya kusurların düzeltilebileceği veya düzeltileceği konusunda hiçbir beyanda bulunmaz.

Yukarıda bahsedilen koşullara sınırlama getirmeksizin, Şirket ve şirket sağlayıcılarından hiçbiri, açık veya zımni olarak herhangi bir temsil veya garanti vermez: (i) Servisin çalışma veya kullanılabilirliğine veya içeriklerine veya bunlara dahil edilen malzemelere veya ürünlere; (ii) Servisin kesintisiz veya hatasız olacağını; (iii) Hizmet aracılığıyla sağlanan bilgi veya içeriğin doğruluğuna, güvenilirliğine veya para birimine bakıldığında; veya (iv) Servis, sunucularının, içeriğinin veya Şirket adına gönderilen e-postaların, betik, atların, solucanların, solucanların, kötü amaçlı yazılımların veya diğer zararlı yazılımlarının ücretsiz olduğunu<>.

Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain types of warranties or limitations on applicable statutory rights of a consumer, so some or all of the above exclusions and limitations may not apply to You. But in such a case the exclusions and limitations set forth in this section shall be applied to the greatest extent enforceable under applicable law.

Governing Law

Hukuk kuralları çakışmaları hariç olmak üzere, Ülke yasaları bu Hükümleri ve Hizmet kullanımınızı belirleyecektir. Uygulamayı kullanmanız diğer yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasalara da tabi olabilir.

Anlaşmazlıkların Çözümü

Hizmet ile ilgili herhangi bir endişeniz veya anlaşmazlığınız varsa, önce Şirket ile iletişim kurarak anlaşmazlığı gayrıresmi olarak çözmeyi kabul etmiş olursunuz.

Avrupa Birliği (AB) Kullanıcıları

Avrupa Birliği tüketicisiyseniz, içinde bulunduğunuz ülkenin yasalarının zorunlu hükümlerinden yararlanırsınız.

Abd Yasal Uyumluluğu

Birleşik Devletler hükümet ambargosuna tabi olan veya Birleşik Devletler hükümeti tarafından kota olarak belirlenen bir ülkede bulunmadığınızı; terörist destekleyici&kota; ülke olduğunuzu ve (ii) yasaklı veya kısıtlı tarafların Birleşik Devletler hükümet listesinde yer almadığınızı beyan ve garanti ediyorsunuz.

Ayrılabilirlik ve Feragat

Bölünebilirlik

Bu Hükümlerden herhangi biri yürürlükten kaldırılamaz veya geçersizse, bu gibi bir maddenin amaçlarına uygun olarak yürürlükteki yasalar çerçevesinde mümkün olan en büyük ölçüde uyulması için değiştirilecek ve yorumlanacaktır ve kalan hükümler aynen yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Feragat

Burada belirtilenler dışında, bir hakkın kullanılmaması veya bu Hükümler çerçevesinde bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi, bir tarafın bu tür bir hakkı kullanma veya böyle bir performansa gereksinim duyma becerisini etkilemez ve herhangi bir zamanda bu ihlalden vazgeçilmesi, sonraki ihlallerden feragat edileceği anlamına gelmez.

Çeviri Yorumu

Bu Hüküm ve Koşullar, Hizmetinizde Size açık hale getirdiysek tercüme edilmiş olabilir. Anlaşmazlık durumunda orijinal İngilizce metnin geçerli olacağını kabul ediyorsunuz.

Bu Hüküm ve Koşullardaki Değişiklikler

Bu Koşulları istediğiniz zaman değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Değişiklik yapmak önemli bir işse, yeni koşullar yürürlüğe girmeden önce en az 30 gün önceden bildirimde bulunmak için makul bir çaba göstereceğiz. Maddi bir değişimin ne olduğu tamamen bizim inisiyatifimizde belirlenecek.

Bu düzeltmeler etkili olduktan sonra Hizmetlerimize erişmeye veya bu hizmeti kullanmaya devam ederek, gözden geçirilmiş koşullara bağlı olmayı kabul etmiş olursunuz. Yeni koşulları tümüyle ya da kısmen kabul etmiyorsanız, lütfen web sitesini ve Hizmeti kullanmayı durdurun.

Bize Ulaşın

Bu Hüküm ve Koşullar hakkında sorunuz olursa bize ulaşabilirsiniz: